Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Round up – unit 6. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur z rozdziału 6.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Napiszcie po śladzie wyrazy. Następnie przeczytajcie powstałe równania i zgodnie z tym pokolorujcie obrazki.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Popatrzcie na obrazki i przeczytajcie początek zdań. Dopasujcie zdania do obrazków, a następnie uzupełnijcie je zgodnie z obrazkami.

Zeszyt ćwiczeń – str. 56

Zadanie 1 i 2 str. 56 (zadania do sprawdzenia)

Przepraszam za późniejsze zamieszczenie materiałów. W związku z tym nie ma ograniczenia czasowego w przysyłaniu zadań.