Animals.

W nowym rozdziale poznamy nazwy zwierząt.

Podręcznik – str. 60.

*Popatrzcie na obrazek. Widzicie na nim 6 zwierząt. Słuchajcie i wskazujcie (3.4). Słuchajcie
i powtarzajcie (co najmniej 3 razy – 3.5)

*Poznacie wyliczankę, w której usłyszycie odgłosy wydawane przez różne zwierzęta. (3.6) Posłuchajcie jej kilka razy i postarajcie się powtarzać kwestie wypowiadane w nagraniu
przez dzieci.

 Zeszyt ćwiczeń – str. 58

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

 

Yummy, honey! – a story.

 

Podręcznik – str. 61

Zadanie 1

*Wysłuchacie opowiadania o przygodzie, jaka przytrafiła się Budowi i Holly.  Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom i spróbujcie zgadnąć, co się wydarzy.

*Słuchajcie opowiadania i obserwujcie obrazki. (3.10)

Przydatne słownictwo:

a sunflower – słonecznik

Follow me! – Za mną!

Let’s help…  – Pomóżmy…

Go away! – Odejdź!

honey – miód

 

Zadanie 2

*Wysłuchajcie jeszcze raz nagrania, śledząc jednocześnie słowa w dymkach.

*Posłuchajcie jeszcze raz. Tym razem powtarzajcie wypowiedzi bohaterów.

*Zwróćcie uwagę, że Bud i Holly przyjaźnią się ze wszystkimi zwierzętami z lasu poza wroną,
a zaprzyjaźnione pszczoły pomagają im.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 59

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Ilustracje pochodzą z opowiadania, ale nie ułożono ich w odpowiedniej kolejności. Ponumerujcie je.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Pokolorujcie słoneczniki (sunflowers), pszczoły (bees), ptaka (a bird) i miód (honey).

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać  do 23.05.