Round up – unit 6. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur z rozdziału 6. (lekcja 2)

Zeszyt ćwiczeń

Zadanie 1 i 2 str. 56 (zadanie do sprawdzenia)

Zadanie 1 str. 57 (zadanie do sprawdzenia)

 

Animals.

W nowym rozdziale poznamy nazwy zwierząt.

Podręcznik – str. 60.

  • Popatrzcie na obrazek. Widzicie na nim 6 zwierząt. Słuchajcie i wskazujcie (3.4). Słuchajcie
    i powtarzajcie (co najmniej 3 razy – 3.5)

  • Poznacie wyliczankę, w której usłyszycie odgłosy wydawane przez różne zwierzęta. (3.6) Posłuchajcie jej kilka razy i postarajcie się powtarzać kwestie wypowiadane w nagraniu
    przez dzieci.

Zeszyt ćwiczeń – str. 58

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Przepraszam za późniejsze zamieszczenie materiałów. W związku z tym nie ma ograniczenia czasowego w przysyłaniu zadań.