Jeśli zwróciliście już podręcznik, można skorzystać z wersji cyfrowej, którą znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/exploretreetops/lessons/explore-treetops-kl-1-classbook-units-3-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl