1. Narysuj w zeszycie (lub na kartce A4, jeśli zeszyt został w szkole) poznane zabawki i podpisz je. Potrzebne słowa można znaleźć w podręczniku na str. 42.
  2. Wykonaj plakat (format A4) na temat „My favourite toy” (Moja ulubiona zabawka). Na plakacie oprócz rysunku zabawki powinien znaleźć się tytuł oraz uzupełnione zdanie: I’ve got a (teddy bear). W zdaniu ma się pojawić nazwa narysowanej zabawki.

Dodatkowo na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow można znaleźć  dodatkowe ćwiczenia do naszego kursu (Interaktywna strona dla ucznia), jak również poznawane słownictwo i nagrania. Wykonujemy zadania z rozdziału 5 lub wcześniejszych.