Klasa 1b pracuje w zeszytach ćwiczeń i podręcznikach. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami poprzez grupę na Facebooku oraz pocztą elektroniczną.
  Dzieci objęte opieką logopedyczną mogą sięgać do zakładki "logopeda".
  Dziękuję