Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Subject: Play time!

W tym tygodniu powtarzamy poprzez gry.

Gra 1; wybierz obrazek a usłyszysz wyraz, powtórz wyraz głośno.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_06_1?cc=pl&selLanguage=pl

Gra 2; posłuchaj i wybierz właściwy obrazek.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_06_2?cc=pl&selLanguage=pl

 

Have fun!!!:)