Subject: Play time!

W tym tygodniu powtarzamy poprzez gry.

Gra 1; wybierz obrazek a usłyszysz wyraz, powtórz wyraz głośno.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_06_1?cc=pl&selLanguage=pl

Gra 2; posłuchaj i wybierz właściwy obrazek.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_06_2?cc=pl&selLanguage=pl

 

Have fun!!!:)