Temat: My blog:My favourite food - reading and writing.

Podręcznik:ćw.1,2, str.50 (Przeczytać teksty i na podstawie wybranego przykładu napisać krótki tekst o posiłkach).
Dodatkowe materiały ćwiczeniowe pod adresem www.oup.com/elt/learn at home/learners

Temat:'The pizza song' - a song.
Podręcznik:ćw. 1/51(posłuchać piosenki przy użyciu CD dołączonej do podręcznika), zeszyt ćw., ćw.1/74.