Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
  1. Temat: Ćwiczenia z akcentem skoczności.

 

Przybory: skakanka

- ćwiczenia kształtujące ramion, nóg i tułowia: krążenie bioder, a następnie tułowia – po 3 razy w każdą stronę;

- opad tułowia w przód – krążenie wyprostowanymi ramionami w przód: najpierw powoli, a następnie coraz szybciej;

- skłony w przód z pogłębianiem;

- luźne podskoki w miejscu z wymachiwaniem nogami na boki;

- podpór w leżeniu przodem – uginanie ramion (pompki), 10 pajacyków;

- wykonywanie krążeń w stawach skokowych i kolanowych;

- skoki na prawej nodze, a następnie na lewej nodze;

- wieloskoki (z prawej nogi na lewą), energiczne poruszanie ramionami;

- skoki w dal z miejsca;

- skoki w dal z miejsca z mierzeniem uzyskanej odległości stopami;

- wykonywanie serii skoków na skakance:  skoki obunóż, na prawej nodze, na lewej nodze, na przemian.

Ćwiczenia kończące: luźne wymachy nóg.

 

  1. Temat: Zabawy i gry przydatne w nauczaniu gry w palanta.

 

Przybory: piłeczka tenisowa

Ćwiczenia z piłeczką tenisową:

- toczenie piłeczki prawą ręka, następnie lewą ręką;

- wyrzut piłeczki w górę prawą ręką i chwyt oburącz;

- wyrzut piłeczki w górę lewą ręką i chwyt oburącz;

- rzuty i chwyty piłeczki z prawej ręki do lewej i odwrotnie;

- wyrzut piłeczki w górę – dwa klaśnięcia przed sobą jedno klaśnięcie z tyłu i chwyt piłeczki;

- w pozycji w rozkroku – toczenie piłeczki między nogami (ósemki);

- kozłowanie piłeczki prawa ręką i lewą ręką.

Czy potrafisz? Podrzucić przed chwytem? 3 razy klasnąć w dłonie? 2 razy klasnąć przed sobą i 2 razy z tyłu? Klasnąć pod i nad piłeczką? Dotknąć podłoża oburącz i klasnąć w dłonie?

Zabawy i gry przygotowujące do gry w palanta : przeczytaj i zapoznaj się.

- Podbijak. Wyznaczamy boisko o wymiarach 40x20 kroków. Na linii początkowej rysujemy gniazdo (półkole o średnicy 1m), a w odległości 8-10 m od gniazda ustawiamy 2 chorągiewki na liniach bocznych boiska. Uczniowie są oznaczeni kolejnymi numerami Gracz z numerem pierwszym staje w gnieździe, bierze palanta (płaską deseczkę zakończoną rączką) oraz piłeczkę i odbija ją w pole, na którym są rozstawieni pozostali gracze. Każdy uczeń ma prawo do 3 podbić. Stojący w polu usiłują schwycić piłkę w locie. Jeżeli grający podbił piłkę, przeleciała ona w powietrzu między chorągiewkami i nie została przez nikogo złapana, zdobywa punkt. Następnie idzie na pole gry, a na jego miejsce przychodzi gracz oznaczony numerem drugim. Jeżeli graczowi nie uda się drugie i trzecie podbicie, idzie na pole bez punktu. Gdy piłka została złapana przez kogoś w polu, wtedy podbijający również nie uzyskuje punktu, a na jego miejsce przychodzi ten, kto złapał piłkę, przy czym nie traci on prawa do ponownego podbijania w swojej normalnej kolejce. Gra toczy się do chwili, aż wszyscy gracze przejdą przez gniazdo. Wygrywa ten, kto uzyskał największą ilość punktów.