Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Temat: 'Harry’s Project: My typical day' – reading.

Podręcznik: ćw.1/58 – przeczytaj tekst o typowym dniu Harrego.

 Słownictwo pomocnicze (zapisz pod tematem):

time for... – czas na...

best friend  - najlepszy przyjaciel

a fan  - fan

Chelsea Football Club – angielski, profesjonalny klub piłkarski

   

Ćw.2/58  - w zeszycie, krótko odpowiedz na 3 pytania:

  1. What time...? - O której godzinie...?
  2. Where is...?- Gdzie jest...?
  3. Is Tom...? - Czy Tom jest...?

 

Zeszyt ćw. 1/47 (ćw. do sprawdzenia ).

GOOD LUCK:)!!!