Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze.
 
1. Obejrzyj na YouTube film ,,Z albumu dziadka. Historia Józefa Piłsudskiego".
2. Przeczytaj tekst ,,Bitwa warszawska" str. 146 - 147 - podręcznik.
3. Na kartce odpowiedz na pytania 1. i 2.  str. 147. Wyślij odp. SMS - em do 15. 05. 2020 r.
4. Tym razem nie uzupełniaj ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń.