Przeczytaj temat str.104 - 107;
Wiesz, kto to był Jan Zamoyski i wymieniasz jego osiągnięcia?
Zrób ćwiczenie 1. (s. 48) i ćwiczenie 2. (s. 48–49) - po zrobieniu ćwiczenia zrób zdjęcie, podpisz i wyślij pod numer 507 195 501 - Krystyna Bochenek. Masz czas do 26.03.2020 r.