1. czwartek 16 kwietnia

Temat: Do jakiej legendy nawiązuje poznany wiersz Marii Konopnickiej?

  • Obejrzyj obraz „Rycerz wśród kwiatów” Leona Wyczółkowskiego znajdujący się podręczniku na str. 179. Spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytania zawarte pod obrazem.

  • Przeczytaj wiersz Marii Konopnickiej „Tam, moim kraju” (podr. str. 180) i ustnie wykonaj ćw. 1 pod wierszem.

  • Odpowiedz na pytanie: Co jest największym skarbem , którego strzegą śpiący rycerze w Tatrach? Odpowiedź zapisz w zeszycie i przyślij do sprawdzenia.

 

  1. piątek 17 kwietnia

Temat: O jakich wydarzeniach opowiada legenda Cecylii Niewiadomskiej Piast?

  • Przeczytaj z podręcznika legendę „Piast” (str.181 – 184) oraz ramkę „Czy wiesz, że…” (str. 186), a następnie wykonaj ćw. 1/185 . Pamiętaj o jednolitej formie punktów planu. Plan zapisz w zeszycie i przyślij do sprawdzenia (do wtorku 21 kwietnia).