My family. Opisywanie członków rodziny.

Na początek zadanie 5/83. Macie tam pięć różnych zdań, zdania te nie są prawdziwe i dotyczą rodziny której zdjęcie jest po prawej stronie. Waszym zadaniem jest napisać zdania poprawnie. Dla ułatwienia podam, że: a. Aniela; b. Paweł; c. Leszek; d. Kuba; e. Magda

Zadanie 6 – proszę napisać nagłówki: imię, wzrost, oczy, dobra w, cechy charakteru. Obok jest tekst o Beth, proszę go przeczytać i potem zapisać pod każdym nagłówkiem własciwa informację np. Name – Beth; Height – small; itd.

W zadaniu 7/83 jest tabelka. W tabelce są zasady kiedy i w jaki sposób używamy spójników „but” (ale) i „and” ( i ). Proszę dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać te informacje a następnie napisać cztery zdania które są pod tabelką. Zwracam uwagę, że najważniejsze jest właściwe użycie spójników but i and.

Multicultural Britain – Life in Britain.

Proszę przeczytać tekst na stronie 84 w podręczniku a następnie w zeszycie napisać czy zdania z zadania 3 są prawdziwe czy fałszywe. Proszę zwrócić uwagę na nowe słówka które są w ramce pod tekstem.

My favourite festival – project.

Proszę wykonać plakat na temat wybranego święta, które obchodzimy w naszym kraju. Praca powinna zawierać rysunki lub obrazki oraz kilka zdań opisujących święto. Pracę proponuje zrobić na kartce z bloku rysunkowego.

Powodzenia :)