Ułatwienia dostępu

  Włączając się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wykonano na korytarzu szkolnym gazetkę promującą czytelnictwo.

Przeprowadzono konkursy:

  • kl. I – III - na najładniejszą zakładkę do książki;
  • KL. I – III – plastyczny ,,Bohaterowie książek P. Beręsewicza”;
  • kl. I - VI - na wiersz zachęcający do czytania książek;
  • kl. VI – VIII - na najciekawsze zdjęcie z książką;

  Uczniowie klas I - III wraz z rodzicami i wychowawcami wzięli udział w akcji ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Akcja miała na celu propagowanie codziennego głośnego czytania.

  9 października uczniowie klasy II b i III b uczestniczyli w spotkaniu z autorem książek dla dzieci i młodzieży Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie poprzedzone było lekcjami bibliotecznymi (3 października), na których uczniowie zapoznali się z twórczością autora oraz poznali zasady pisowni tytułów książek. W bibliotece szkolnej wykonano wystawę książek autora. Po spotkaniu uczniowie rysowali bohaterów książek P. Beręsewicza. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

11 października odbyła się lekcja biblioteczna w kl. I a, na której uczniowie czytali fragmenty książki ,,Gang Słodziaków”, wykonywali ilustracje do książki oraz rozmawiali o korzyściach płynących z codziennego czytania. Zajęcia prowadzone były we współpracy z wychowawczynią klasy p. Alicją Danilczyk.

15 października uczniowie klas VI - VIII zajęcia świetlicowe spędzili w czytelni szkolnej. Wolny czas przeznaczyli na czytanie książek i opowiadanie o swoich ulubionych bohaterach, a 22 grali w gry planszowe. 29 października dzielili się informacjami na temat książek, które warto przeczytać.

25 października uczniowie klas III a , III b uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Poznali zasady wpisywania książek do ksiąg inwentarzowych oraz nowoczesne metody prowadzenia biblioteki.

29 października w lekcji bibliotecznej uczestniczyli uczniowie klasy I b. Uczniowie poznali regulamin biblioteki szkolnej i zasady korzystania z czytelni.

30 października odbyła się kolejna lekcja biblioteczna w klasie I a. Uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki, alfabetycznym ułożeniem książek oraz poznali zasady zachowywania się w bibliotece i czytelni szkolnej. Lekcja prowadzona była przez p. bibliotekarkę i wychowawczynię klasy p. Alicję Danilczyk. Na przerwach uczniowie przychodzili do czytelni szkolnej aby grać w gry planszowe oraz czytać ulubione książki.

Agata Karczewska