Past Simple. Zastosowanie czasu przeszłego do opisywania zdarzeń z przeszłości.

Zaczniemy od zadania 1 i 3 na stronie 92 w podręczniku. Proszę dokładnie przeczytać informacje zawarte w tabelkach. Informacje te dotyczą tworzenia zdań twierdzących oraz tworzenia form przeszłych czasowników regularnych. Zauważyliście, że najważniejsza jest jakaś końcówka, oczywiście końcówka: -ed. Dodając końcówkę -ed do czasownika regularnego tworzymy jego formę przeszłą.

W zadaniu 3 pod tabelką jest 10 różnych czasowników regularnych. Proszę zapisać do zeszytu wszystkie czasowniki i obok napisać ich formy przeszłe np. dance – danced itd.

Następnie przechodzimy do zadania 2/92. Proszę napisać formy przeszłe czasowników które macie podane w nawiasach a następnie uzupełnijcie nimi zdania.

 

On the phone. Rozmowy telefoniczne – dialogi.

Zaczniemy od zadania 1/93. Proszę posłuchać nagrania (plik 3.6) i przeczytać dialog. Nad dialogiem są dwa pytania, które z nich jest właściwe ? Odpowiedz zapiszcie do zeszytu.

Następnie proszę przeczytać polecenie do zadania 3. Macie tam tabelkę z różnymi słowami i dwa dialogi. Proszę uzupełnić te dialogi wstawiając w puste miejsca odpowiednie słowa z tabelki. Piszemy całe dialogi.

I na koniec zadanie 5/93. Proszę napisać dialog podobny do tego który jest z zadaniu 1. Użyjcie tylko wyrażeń które są w tabelce poniżej i zmieńcie słowa które są w dialogu na niebiesko.

Zadanie 3 i 5 chciałbym sprawdzić dlatego proszę przesłać mi na maila zdjęcia z pracą.

 

The Superfriends – historyjka obrazkowa.

 Proszę posłuchać (plik 3.10) i przeczytać historyjkę obrazkową. W zadaniu 7/95 macie sześć różnych zdań, Waszym zadaniem jest napisać czy zdania te są prawdziwe czy fałszywe.

I to na razie wszystko.

Przypominam, że jeszcze nie wszyscy przesłali mi prace domowe, chyba nie zależy wam na dobrych ocenach na koniec roku.