Ułatwienia dostępu

Temat: Zabawy z ortografią.

ZADANIE 1. Pobaw się ćwiczeniami w zeszycie ćwiczeń od stron:

 • 186-188 –rozbieżności między mową a pismem,

 • 189-194 –pisownia „em, en, om, on, ą, ę”,

 • 195-196 – pisownia skrótów.

Wybierz te ćwiczenia, które będą ci się najbardziej podobały. Podczas ich rozwiązywania pamiętaj o słowniku…? Zapomniałam jakim, możesz przypomnieć?

ZADANIE 2. Wykonaj 2 testy na Eduelo (wysłałam je wam na tej stronie), przekonam się, czy nie pomyliłam się, wystawiając takie oceny z j. polskiego na koniec roku. Ufam wam! Będę obserwowała waszą pracę!

Testy na Eduelo:

 • Pisownia „em, en, om, on, ą, ę”.

 • Pisownia skrótów.

Powodzenia, Ewa Renkowska

 

Ściąga - zapamiętaj!

 1. Połączenia „om, on, em, en” piszemy:

 • W wyrazach zapożyczonych z innych języków, np. kompozytor, rondel, kondycja, tempo, sensacja;

 • W wielu wyrazach polskich zakończonych na –ka, np. łazienka, kromka(ale: ręka, mąka…);

 • Końcówkę –om piszemy w celowniku liczby mnogiej wszystkich rzeczowników, np. filmom, ulicom, drzewom;

 • Literę „ą” lub „ę” piszemy m.in. w wyrazach, w których ”ą” wymienia się „ę”, a „ę” na „ą”, np. sąd-sędzia, księga-książka.


 1. Skróty (połączenia kilku liter jednego lub więcej wyrazów, np. dr –doktor, Sz.P.- Szanowni Państwo, mgr – magister, wg –według, itp. –i tym podobnie)

Kropkę stawiamy:

 • po skrótach, które nie są zakończone ostatnią literą skracanego wyrazu, np. prof.(profesor), godz.(godzina), kl.(klasa), s.(strona), płn.(północ), os.(osiedle),

 • w skrótach wielowyrazowych - po każdej literze skrótu, którego drugi lub kolejny człon rozpoczyna się od samogłoski, np. p.n.e. – przed naszą erą, n.e. – naszej ery, p.o. – pełniący obowiązki,

 • w skrótach wielowyrazowych – na końcu skrótu, jeżeli jego kolejne człony zaczynają się od spółgłoski, np. itd.-i tak dalej, pt. – pod tytułem, cdn. – ciąg dalszy nastąpi.

Kropki nie stawiamy:

 • po skrótach jednostek monetarnych, np. zł (złoty), gr (groszy),

 • po skrótach nazw jednostek w fizyce, chemii, matematyce, np. cm(centymetr), h(godzina), t(czas), dkg(dekagram),

 • po skrótach, które zawierają pierwszą i ostatnią literę skróconego wyrazu, np. wg (według), nr (numer), dr (doktor), mjr (major).

Uwaga!

Są jeszcze skrótowce, to skrócone nazwy instytucji, organizacji i urzędów-zapisujemy je wielkimi literami (np. ZHP – czytamy zet ha pe – a znaczy Związek Harcerstwa Polskiego, GOPR – czytamy gopr – a znaczy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).