Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych (3lekcje)-04.05 , 05.05 i  07.05.2020r.

Dzisiaj rozpoczynamy mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. To działanie jest bardzo podobne do mnożenia pisemnego liczb naturalnych, którego uczyliście się w klasie 4. Ułamki dziesiętne mnożymy tak jak liczby naturalne, a w końcowym wyniku oddzielamy przecinkiem tyle miejsc  ile mamy oddzielonych miejsc przecinkiem,  w obu czynnikach razem.

Obejrzyj wideolekcję na pistacja.tv :,,Mnożenie pisemne liczb  dziesiętnych” oraz ,,Kwadrat i sześcian liczb dziesiętnych”.

Przeanalizuj  przykład 3 ze str. 178.  Zrób zadanie 2, 3 str. 179 oraz zadanie 1, 2 str. 27 z zeszytu ćwiczeń.

 

Temat : Rozwiązywanie zadań tekstowych. – 08.05

Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania tekstowe.

Rozwiąż zadania: 7, 8, 9 str. 180. Pamiętaj o zasadach rozwiązywania zadań z treścią tzn. przeprowadź analizę zadania, wykonaj działania, zapisz obliczenia, podaj odpowiedź. Aby sprawdzić się rozwiąż zad. 1, 2, 3 str. 180 (Czy umiesz? Sprawdź!)