Subject:Past simple: regular verbs – spelling rules. (2 godz.)

 

Past simple tense  - czas przeszły prosty, opisuje czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone w określonym czasie.

  1. I listened to music yesterday. - Ja słuchałem/słuchałam muzyki wczoraj (tłumaczenie dosłowne).

Czasownik listened – określa czas przeszły

 Okreslenie czasu yesterday  - wczoraj; mówi, kiedy czynność została zakończona.

 

W języku angielskim w czasie przeszłym występują czasowniki regularne i nieregularne.

 Regular verbs – czasowniki regularne.

Aby utworzyć formę przeszłą czasownika, do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed.

  1. listen- listened -słuchać

 

Podręcznik: ćw.1/92; przeczytaj twierdzenia w ramce. Czy zauważyłeś/łaś, że forma czasownika worked jest taka sama dla wszystkich osób! Tak, forma czasownika w czasie przeszłym jest taka sama dla wszystkich osób!

 

Ćw.2/92; czasowniki w nawiasach, zapisz w czasie przszłym (czasownik + ed)

Ćw.3/92; przeczytaj i zapisz informacje z ramki w zeszycie, następnie do czasowników podanych poniżej, dopisz formy przeszłe-ćw. do sprawdzenia.

Ćw.4/92; uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Uwaga! 3 wyrazy są niepotrzebne.

Ćw.4/92; Napisz o tym, co Ted zrobił wczoraj. Dodaj potrzebne słowa - ćw. do sprawdzenia.

 

Subject:On the phone – dialogues.

 

Podręcznik:1/93; przeczytaj dialog, które zdanie jest poprawne?

Rozmowy telefoniczne- on the phone:

 

It's Sally here.  - tu Sally

Could I speak to... - Czy mogłabym/mógłbym rozmawiać z...?

Just a moment – moment

Would you like to...?- Czy chciałbyś....?

Let' meet at...- spotkajmy się o …

 

Ćw.3/93; uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.

Ćw.4/93; do podanych sytuacji wybierz właściwą reakcję.

Ćw.5/93; korzystając z dialogu w ćw. 1, napisz podobny dialog, zmieniając wyrazy na niebiesko na wyrazy podane w ramce poniżej-ćw. do sprawdzenia.

 

Zeszyt ćw.1,2/39-ćw. do sprawdzenia.