Od 1 czerwca w szkole możliwe są indywidualne  15 – minutowe konsultacje z języka angielskiego ( piątki w godzinach  11.00 – 13.00). Na konsultacje  proszę umawiać się mailowo w celu ustalenia konkretnej godziny. Udział w konsultacjach jest nieobowiązkowy. Uczniom dojeżdżającym szkoła nie zapewnia dowozu.

 

Subject: Past simple: irregular verbs – practice.

 

Wykonaj poniższe dwa zadania i wyślij do sprawdzenia.

Unit 7 Grammar

1  Uzupełnij tabelę czasownikami z ramki. Potem dopisz brakujące formy.

Lista czasowników nieregularnych-podręcznik str.128

do   ate   go   hear

 

Dictionary form

Past simple form

1  ____________________

3  ____________________

5  ____________________

7  ____________________

2  ____________________

4  ____________________

6  ____________________

8  ____________________

2  Uzupełnij opowiadanie podanymi czasownikami w formie czasu past simple (uwaga! podane zostały  2 czasowniki regularne).

Yesterday Kamil 1_______________ (get) up at 6 o'clock. He 2_______________ (leave) home at 7 o'clock and 3_______________ (go) to school by bus. School 4_______________ (start) at 8 o'clock. At 1 o'clock he 5_______________ (have) his sandwich and 6_______________ (drink) some cola. After lunch he 7_______________ (do) his homework in the library. He 8_______________ (arrive) home at 4 o'clock.

 

Podręcznik: ćw.5/94; uzupełnij tekst piosenki czasownikami w nawiasie w formie czasu past simple.

 

Subject: 'Nicolaus Copernicus' – reading.

Podręcznik: ćw.1,2/96

Słownictwo dołączone do tekstu, zapisz w zeszycie.

  1. Z którym przedmiotem związany jest tekst?
  2. Przeczytaj tekst I wybierz poprawną odpowiedź do pytań.

Zeszyt ćw. 1,2/41

 

Subject: An amazing day out – a letter.

Podręcznik: ćw.5/97; przeczytaj list. Od kogo I do kogo został napisany?

Ćw.6/97-uzupełnij streszczenie (1 wyraz do każdej luki) o dniu Alice na podstawie listu z ćw.5

Ćw.7/97- przepisz wyrażenia z ramki do zeszytu, przetłumacz na j. polski.

Ćw.8/97- w liście Alice znajdź 5 zwrotów z ćw.7, zapisz je w zeszycie.