Witam

W tym tygodniu zapoznamy się z tematem „Powstanie Kościuszkowskie”

24 marca 1794r. Tadeusz Kościuszko na krakowskim rynku zaprzysiągł akt powstania-insurekcji.  Stał się dyktatorem , przyjął tytuł naczelnika. Pierwsza bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem.  Działania powstańcze objęły Warszawę i Wilno.

Notatka do zeszytu:

24 marca 1794r. –Tadeusz Kościuszko na krakowskim rynku zaprzysiągł akt powstania. Otrzymał władzę dyktatora, przyjął tytuł naczelnika.

Początek powstania to zwycięstwo pod Racławicami i zdobycie Warszawy przez powstańców.

Praca domowa –do 13 maja

Ćwiczenie1 str.196 oraz wyjaśnij pojęcia: kosynierzy, Jan Kiliński, sukmana i insurekcja kościuszkowska