Subject:' Zuzia and friends'- a story.

Podręcznik:ćw.1/102-103; przeczytaj historyjkę.

Ćw.2/103; odpowiedz na pytania.

Ćw.4/103; dopasuj wyrażenia z historyjki do znaczeń w j. polskim. Zapisz całe zdania w zeszycie.

Subject: Opinion adjectives – extra vocabulary.

Podręcznik:ćw.5,6/103; w historyjce znajdź przykłady przymiotników, dopasuj przeciwieństwa z ramki(ćw.6)

Zeszyt ćw.4,5,6/43

There is- l.poj. (jest, znajduje się...)

There are – l.mn. (są, znajdują się...)

 

Subject: Vocabulary practice.

Poniższe dwa zadania wyślij do sprawdzenia.

Unit 8 Vocabulary

1  Dopasuj pojęcia do objaśnień.

 

1 We put this on the floor.

2 We look at ourselves with this.

3 This helps keep a room warm.

4 We put our things in this.

5 This is a picture that goes on the wall.

a radiator

b mirror

c carpet

d painting

e cupboard

 

2  Zakreśl właściwą opcję. 

1 Dad’s always sits in his favourite armchair / vase when he watches TV.

2 Our lamp / coffee table broke because we put too many things on it.

3 Grandma loves sitting next to the sofa / fireplace to keep warm.

4 Mum has lots of small plants on the carpet / windowsill so they can have a lot of light.

5 I have a small cushion / rug on the floor in my room.