Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Podręcznik str. 153 – 157 - przeczytaj informacje z podręcznika

Materiały dodatkowe:

Warto obejrzeć film - https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg

Zapisz temat w zeszycie.

Przepisz i uzupełnij notatkę.

 1. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Ukrainy:

 1. żyzne gleby, łagodny klimat (umiarkowany ciepły kontynentalny) to idealne warunki do rozwoju rolnictwa;

 2. piękne krajobrazy, nadmorskie położenie (dostęp do Morza Czarnego) to dobre warunki do rozwoju turystyki;

 3. bogate złoża surowców mineralnych 9ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy manganu) – ich wydobycie, to przez wiele lat podstawa rozwoju kraju.

 1. Od 2014r. na Ukrainie trwają konflikty:

 1. na Półwyspie Krymskim, który wbrew woli władz Ukrainy został przyłączony do Rosji;

 2. na wschodzie kraju, gdzie ogłoszono niepodległość dwóch republik i gdzie cały czas trwają walki. Tu konflikt ma charakter zbrojny.

 1. Skutki ukraińskiego konfliktu:

 1. kryzys gospodarczy;

 2. spadek produkcji przemysłowej’

 3. fala emigracji za granicę;

 4. zmniejszenie liczby turystów zagranicznych (Duzy wpływ na to ma utrata Półwyspu Krymskiego);

 5. zubożenie społeczeństwa.

 1. Poważnym problemem Ukrainy jest zmniejszanie się liczby ludności kraju. Wpływa na to;

 1. mała liczba urodzeń;

 2. rosnąca liczba zgonów;

 3. emigracja za granice.

 1. Napisz, z jakimi państwami graniczy Ukraina.

 1. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa.

1.

Liczba ludności Ukrainy systematycznie się zwiększa.

P

F

2.

Ukraińcy emigrują ze swojego kraju w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia.

P

F

3.

Wysokie koszty utrzymania dzieci są jednym z czynników wpływających na małą liczbę urodzeń na Ukrainie.

P

F