Witam

W tym tygodniu temat na str. 204-209.

W 1799r. Napoleon Bonaparte w wyniku zamachu stanu objął władzę we Francji jako pierwszy konsul . W 1804 r. koronował się na cesarza Francuzów. Francja stała się monarchią konstytucyjną. W  1804 r . ogłoszono Kodeks Napoleoński- nowy zbiór prawa cywilnego. Potem Napoleon rozpoczął wojny i powiększył terytorium Francji . Agresywna polityka cesarza spowodowała zawiązanie antyfrancuskiej koalicji przez Anglię, Austrię, Rosję (koalicja- porozumienie państw dla wspólnego celu). W 1805 r. cesarz pokonał te kraje. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego zwanego Rzeszą - przestało istnieć. W 1806 r. Napoleon z jego resztek utworzył Związek Reński. Prusy zaprotestowały przeciw temu  i  utworzyły przeciw Francji koalicję. Napoleon ją rozbił i rozpoczął w ten sposób walkę z Prusami i Rosją. Polacy zobaczyli w tym działaniu możliwość przywrócenia niepodległości.

Notatka do zeszytu

1789r-wybuch rewolucji we Francji

1791- uchwalenie konstytucji  we  Francji

1804- Napoleon cesarzem

1084-Kodekss Napoleona

1805- koniec Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

1806- utworzenie Związku Reńskiego