1.    Zuzia and friends are going shopping – a story.

Zadania z podręcznika:

  • Zadanie 1 str. 76 – proszę wysłuchać i przeczytać historyjkę.
  • Zadanie 2, 3 i 4 str. 77.

2.    What can we do with money?

Zadania 5 I 6 str. 77 (podręcznik)

3.    Review – units 1-4.

  • Zadania z podręcznika – 1-7 str. 61


Dodatkowe ćwiczenia i gry do poszczególnych rozdziałów dostępne są na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow