1.Temat: Health  - new vocabulary.

 health – zdrowie

Podręcznik: ćw.1/89 – dopasuj, zapisz i przetłumacz słowa w zeszycie ( skorzystaj ze słownika).

Ćw.3/89 ( ćw. do sprawdzenia ) oraz Extra Steps – ramka.

Zeszyt ćw. 1,2/38

 

2.i 3.Temat:'Zuzia and friends' – a story.

Podręcznik: ćw.1,2,3,4,5/91

Słownictwo pomocnicze:

healthy – zdrowy

to happen  - zdarzyć się

to cycle – jechać rowerem

cycling  - jazda rowerem

to ring – dzwonić

a bell – dzwon, dzwonek

 Zeszyt ćw. 5/38  (ćw. do sprawdzenia )

GOOD LUCK:)!!!