Temat: Wydarzenia Wielkiego Czwartku.

  • Przeczytaj z Pisma Świętego Łk 22,14-53.
  • Przepisz do zeszytu fragment Łk 22,19 i wykonaj rysunek. (Praca na 2 godz. lekcyjne)