Poniedziałek 11.05.20
 
Temat: Сe мья Ларисы.
 
Podstawowe słownictwo związane z tematem zapiszcie w zeszycie przedmiotowym.
 
семья rodzina    -  (не)большая, маленькая, дружная (zgodna)
родители rodzice    - мама, папа
дети dzieci               - дочь(córka), сын
сестра siostra
брат brat
бабушка babcia
дедушка dziadek
тётя ciocia
дядя wujek
 
 
Proszę przeczytać tekst zad. 1 б /85 i 86 w podręczniku. Jest to wypowiedź o rodzinie Łarysy (tekst powinien być zrozumiały, do wykorzystania słowniczek w miarę potrzeby).                    
 
W zeszycie przedmiotowym wykonajcie pisemnie zad.2 i 3 /86.
Uwaga! Piszemy pełnym zdaniem.
 
Środa 13.05.
 
Temat : Я старше тебя на 2 года.
 
Z gramatyki mamy dziś konstrukcję:
 
старше на ....- starszy o.....
 
моложе на ...- młodszy o….
 
Брат старше (кого?) сестры на один год.- Brat jest starszy od siostry o rok.
Бабушка моложе (кого?) дедушки на пять лет. – Babcia jest młodsza od dziadka o 5 lat.
 
Proszę uważnie przeczytać informację w niebieskiej ramce w podręczniku na str.87. Tam macie użycie wyrazów старше , моложе z różnymi wyrażeniami.
 
W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zad. 1, 2/46 i 4/47.