Temat:Woda właściwości i rola w przyrodzie.

Proszę przeczytać temat ze str.160 -164

 1. Zapoznaj się z doświadczeniem 24, str.160, zapisz obserwacje i wnioski.
 2. Wymień 3 stany skupienia wody.
 3. Wymiń właściwości fizyczne wody.
 4. Omów główne źródła zanieczyszczeń wód. – str. 161
 5. Jak racjonalnie gospodarować wodą?

Temat :Woda jako rozpuszczalnik.

Proszę przeczytać temat str.165-169

 1. Zapoznaj się z doświadczeniem 25 str.165, zapisz obserwacje i wnioski.
 2. Co to jest emulsja?
 3. Na czym polega rozpuszczalność substancji w wodzie?
 4. Przeczytaj i przypomnij jak jest zbudowana cząsteczka wody i co to jest dipol elektryczny ( te treści już były).
 5. Wyjaśnij, dlaczego nie wszystkie substancje dobrze rozpuszczają się w wodzie?
 6. Wymień czynniki, od których zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.
 7. Wyjaśnij, co to jest mieszanina oziębiająca.