1. Przeczytać tekst „Podciśnienie, nadciśnienie i próżnia” str.118-119.
  2. Ułożyć do tego tekstu 4 pytania i zapisać je do zeszytu.
  3. Rozwiązać zadania ze str. 120 i odpowiedzi zapisać w zeszycie.

  1. Przeczytać tekst „Czy opór powietrza zawsze przeszkadza sportowcom?” str. 194-195.
  2. Odpowiedzieć na pytania 1-5 ze str. 196 i odpowiedzi zapisać w zeszycie. Zadanie 5- ankietę, przeprowadzić na członkach rodziny i zapisać ich odpowiedzi.