Witam

Temat na ten tydzień- konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej.

W styczniu 1919r. po zakończeniu I wojny światowej odbyły wybory do sejmu, chociaż trwała wojna o ustalenie granic Polski. W lutym została uchwalona tymczasowa tzw. Mała konstytucja. Wg. Niej władzę ustawodawczą pełnił sejm, wykonawczą naczelnik państwa-J. Piłsudski. 17 marca 1921r. sejm uchwalił konstytucję zwana marcową.

Przepisz do zeszytu i uzupełnij tekst na podstawie tekstu z podręcznika:

Kadencja( czas sprawowania urzędu) sejmu (władzy ustawodawczej) wynosiła …. lat. Wybory do parlamentu były pięcioprzymiotnikowe: …, …., …., …., …. . Połączone posiedzenie sejmu i senatu to ….  …. . Wybierało ono …. . Władzę wykonawczą sprawował …. . Władzę sadowniczą sprawowały niezawisłe …. . Pierwszym prezydentem Polski był ………(podaj imię i nazwisko). Zginął w zamachu. Drugim prezydentem był….( podaj imię i nazwisko) . Termin tej obowiązkowej pracy prześlijcie do 25 maja .