Witam

Korzystacie z Internetu wg. Statystyk nawet 6 godzin dziennie. Spodziewajcie się skutków, miejcie świadomość swoich wyborów. Oprócz czynników ryzyka istnieją czynniki chroniące. Są to : silna więź z rodzicami, sukcesy w nauce , przynależność do konstruktywnej grupy rówieśniczej, umiejętność mówienia nie, odporność na stres, czynne życie religijne, rozwój duchowy.