TEMAT: WPŁYW WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH NA ROZWÓJ TURYSTYKI.

Podręcznik – str. 190 – 193

Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem przepisz i uzupełnij notatkę.

 1. Usługi to III sektor gospodarki narodowej. Usługi to świadczenia jednych osób na rzecz innych.

 2. Walory turystyczne POBRZEŻA BAŁTYKU:
  - zdrowy mikroklimat (jod),
  - szerokie, piaszczyste plaże oraz wydmy,

          - nadmorskie lasy.
Dlatego → rozwój turystyki masowej, np. KOŁOBRZEG – uzdrowisko nadmorskie
(słone źródła i powietrze z jodem).

 1. Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku oraz własnej wiedzy zapisz co najmniej trzy walory kulturowe znajdujące się na wybrzeżu Bałtyku;

 1. Korzystając z wykresów zamieszczonych w podręczniku (str. 192 – 193) wykonaj polecenia:

 1. wymień trzy nadmorskie gminy, które gościły najwięcej turystów latem 2016 roku:

 1. opisz zmiany liczby turystów odwiedzających Kraków w latach 2004 – 2016.

 1. oceń prawdziwość podanych informacji;

 

1.

Latem 2016 roku w Świnoujściu nocowało o 1/3 turystów mniej niż w Kołobrzegu.

P

F

2.

Podczas wakacji 2016r. w Gdańsku i Rewalu udzielono takiej samej liczby noclegów.

P

F

3.

W 2004 roku większość turystów przyjechała do Krakowa z zagranicy.

P

F

4.

Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Kraków w latach 2007 i 2013 jest porównywalna.

P

F

5.

Kraków od lat cieszy się większym zainteresowaniem Polaków niż turystów zagranicznych.

P

F

Podaj dwie konsekwencje dla Krakowa wynikające ze znacznego wzrostu turystów w tym mieście:

5. Wymień atrakcje turystyczne Krakowa i Małopolski:

 • a) KRAKÓW:

 •  

 •  

 •  

 • - Łagiewniki to -

 • b) MAŁOPOLSKA:

 • - zamki w:

 • - Częstochowa

 • - Zakopane i Tatry

 • - Kopalnie soli w

 

TEMAT: RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

Przeczytaj „Podsumowanie” – str. 194 (podręcznik)

Zapisz temat w zeszycie.

W zeszycie wykonaj ćwiczenia 1-10, Str. 195 - 196