Ułatwienia dostępu

Witam

Tym razem temat z podręcznika ze str. 231-„ Przemiany gospodarcze w Polsce”.

Notatka do zeszytu:

Najważniejszym zadaniem gospodarczym po odzyskaniu niepodległości było scalanie ziem polskich  ( w każdym zaborze był inny stopień rozwoju gospodarczego). W latach 20-tych Władysław Grabski- premier , przeprowadził reformy gospodarcze, założono Bank Polski, wprowadzono jednolitą walutę- złoty. W Gdyni wybudowano port , a w widłach Wisły i Sanu COP- Centralny Okręg Przemysłowy.