Ułatwienia dostępu

Helping with an injury – speaking.

 

Co zrobić, kiedy zdarzy się wypadek? Jak można pomóc?

Podręcznik – str. 98

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie dialog brakującymi słowami. Następnie posłuchajcie i sprawdźcie.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Zapiszcie zdania wybierając właściwe słowa. Posłuchajcie i sprawdźcie. Przetłumaczcie je na język polski. Skorzystajcie ze słowniczka w zeszycie ćwiczeń.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 34

Słownictwo do tekstu:

first aid – pierwsza pomoc

as soon as – jak tylko

unconscious – nieprzytomny

immediately – natychmiast

tongue – język

 

Zadanie 1

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

 

Na Wasze zadania czekam do 12.06.