Odpowiedzi do zadań zadanych  na ostatnich zajęciach – sprawdzamy (jeżeli coś jest niejasne zapraszam na mój prywatny Messenger)

Zad. 3 str 136 podręcznik

 1. CrCl3
 2. Ag2S
 3. MnO2
 4. Pb2J
 5. CuBr

Zad 4 str .136 podręcznik

 1. Na2S
 2. CrCl3
 3. SiH4
 4. As2O5
 5. Cl2O7
 6. PbJ2

Zad 5 str. 136 podręcznik

 1. BeS – siarczek berylu
 2. CaBr2 –bromek wapnia
 3. NaF – fluorek sodu
 4. Cr2O3 – tlenek chromu (III)
 5. PbS2 – siarczek ołowiu (IV)
 6. FeBr3 –bromek żelaza (III)
 7. ZnO – tlenek cynku
 8. Al J3  -jodek glinu

                                                         Renata Wnukowska