Poniedziałek 30.03 2020r.
 
Temat: Какое сегодня число ?
 
Przypomnieć i utrwalić nazwy miesięcy – podręcznik zad. 1/73.
 
Zapisać do zeszytu:
 
Какое сегодня число ? – Jaka jest dzisiejsza data?
 
Сегодня тридцатое марта , понедельник – Dzisiaj jest trzydziestego marca, poniedziałek
 
Liczebniki porządkowe, których używamy do określania daty macie w ramce – podręcznik str.74 . Proszę przeczytać i użyć w poniższych datach (daty słownie zapisujemy w zeszycie przedmiotowym)
 
1 II – перв ое феврал я
 
7 VI-….., 22 XII-……, 8 I-……., 10 III -….., 20 V-…., 12 IX-….
 
W zeszycie odpowiedzieć pełnym zdaniem  na 3 pytania  z podręcznika - zad. 3/ 74
 
 
 
Środa 01. 04.2020 r.
 
Temat: Времена года.
 
Utrwalić nazwy pór roku – podręcznik niebieska ramka str. 76.
 
Podręcznik zad. 8/76 - proszę przepisać krótkie teksty (cechy pór roku)  i określić jaka to jest pora roku.
 
Kontakt na Messengerze.