1. wtorek 12 maja

Temat: Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 306.
 2. Obejrzyj filmik na yt (czas 3:50): https://www.youtube.com/watch?v=IkiMqwlUQFQ
 3. Zapisz w zeszycie, czym są polisemy, homonimy i homofony (notatka).
 4. Praca domowa: ćw. 2 / 306 oraz 6/307 z podr. Wyślij do sprawdzenia.

 

 1. środa 13 maja

Temat: Życie człowieka  i kształt świata w wierszu Jana Kasprowicza „ Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”.

 

 1. Zapoznaj się z tekstem poetyckim w podręczniku (cz. I i II)– str. 206 oraz z notką o autorze.
 2. Zastanów się : jak zostały przedstawione róża i limba (limba- sosna górska)?

(Wskazówka: Zostały przedstawione na zasadzie kontrastu: róża stoi – limba leży, róża rozkwita – limba próchnieje. Rośliny sąsiadują ze sobą i łączy je podobieństwo losów: limba dawniej była żywa jak róża, róża w przyszłości zwiędnie, tak jak limba spróchniała. Obydwie rośliny wiążą następstwa upływu czasu.)

 1. Pomyśl, co mogą symbolizować róża i limba?

(Wskazówka: Róża symbolizuje życie, limba – śmierć.)

 1. Zapisz w zeszycie notatkę:

Sonet  Jana Kasprowicza zawiera myśl, że rytm natury wyznaczany jest cyklicznością życia i śmierci – jedne elementy rozkwitają, inne obumierają. Człowiek także podlega temu procesowi i nie może go zatrzymać, dlatego powinien pogodzić się z myślą o przemijaniu.

 1. Praca domowa: Zapoznaj się z definicją sonetu (z podręcznika lub Internetu), zapisz jego definicję w zeszycie i ustnie udowodnij, że oba wiersze Kasprowicza to sonety.

Dziś niczego nie wysyłaj.

 

 1. czwartek 14 maja

Temat: Sposoby wzbogacania słownictwa.

Zapisz notatkę z w zeszycie: 

Nasz świat nieustannie się zmienia, a zatem musi zmieniać się także język. Jedne wyrazy obumierają, inne dopiero się pojawiają. Mówimy,  że język stale się wzbogaca, czyli zmienia się nasz zasób  słów (leksyka). 

Sposoby wzbogacania języka są następujące:

 1. Tworzenie nowych słów za pomocą odpowiednich formantów opiniodawca (formant wewnętrzny), palnik (przyrostek) itp.
 1. Nadawanie wyrazom już istniejącym owych znaczeń (neologizmy znaczeniowe, neosemantyzmy), np. ikona - dawniej obraz o tematyce religijnej, dziś obrazek symbolizujący plik lub program
 1. Tworzenie nowych związków frazeologicznych (neologizmy frazeologiczne), np. pirat drogowy, widełki płac.
 1. Zapożyczenia – wyrazy pochodzące z innych języków, np. miting, pendrive.
 1. Wprowadzanie elementów typowych dla gwar środowiskowych czy języka potocznego
  Ten zabieg dotyczy przede wszystkim słownictwa wyrażającego emocje (ekspresywnego), np. szmal, ciacho.
 1. Tworzenie przez artystów nowych słów na potrzeby dzieła literackiego (neologizmy artystyczne), np. dusiołek w wierszu Leśmiana.

Praca domowa: ćw. 3/304 oraz 7/305 z podręcznika. Prześlij do sprawdzenia.

 

 1. piątek 15 maja

Temat: Co to znaczy być człowiekiem na podstawie wiersza Jerzego Lieberta „Uczę się ciebie, człowieku”?

 1. Zapoznaj się z tekstem wiersza w podręczniku na str. 210.
 1. Ten sam tekst odszukaj w epodręczniku w części  Uczenie się drugiego człowieka: https://epodreczniki.pl/a/a-blizniego-swego-jak-siebie-samego/DMRekz6Th
 2. Wykonaj ćwiczenia zamieszczone w Internecie pod tekstem: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.). Odpowiedzi  zapisz w zeszycie. Prześlij do sprawdzenia do wtorku  19 maja.