Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin.

 1. Co to jest zapłodnienie?
 2. Co to jest zygota?
 3. 3.Co to jest zarodek?
 4. Co to jest płód?
 5. Wymień błony płodowe i określ ich funkcje.
 6. Omów rozwój zarodkowy, str. 226.
 7. 7.Omów rozwój płodowy, str. 227.
 8. Co to jest ciąża?
 9. Jaki tryb życia powinna prowadzić kobieta w ciąży?
 10. Wymień fazy porodu i omów je.

Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości.

 1. Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg
 2. Wymień okresy życia człowieka, określ wiek, krótko scharakteryzuj.
 3. Zapisz swój wzrost i wagę w momencie narodzin.

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego.

 1. Jak zapobiegać chorobom układu rozrodczego?
 2. Wymień choroby układy rozrodczego i opisz każdej z nich jej przyczynę, objawy, leczenie i profilaktykę.
 3. Przeanalizuj ustnie tabelę ze str.240

Temat: Powtórzenie z działu: „Rozmnażanie i rozwój człowieka.”

 1. Przeczytaj tekst powtórzeniowy ze str. 241.
 2. Wykonaj test ze str. 242.

Proszę przygotować zeszyty do sprawdzenia z całego roku (kompletność wszystkich notatek, staranność  pisma).