Temat:  Wartościowość pierwiastków chemicznych.

  Przeczytaj temat z podręcznika str 130, 131,132,133,134,135,136. Temat 23 z podręcznika będziemy realizować przez kilka lekcji, więc  proszę się nie martwić , to są nowe zagadnienia, ale nie są trudne, pod warunkiem,  że  na bieżąco  będziecie się uczyć tych treści, które wam stopniowo będę zadawać.

Zrób w zeszycie notatkę i wykonaj zadania, które wskażę pod danym tematem (zadania zrobione z karty pracy proszę wkleić pod danym tematem w zeszycie).

Notatka:

  1.Co to jest wartościowość?

  2.Każdy związek chemiczny można przedstawić za pomocą wzorów chemicznych.

  3.Podaj rodzaje i przykłady  wzorów chemicznych (str .130 schemat).

  4.Wyjaśni pojęcia: wzór chemiczny,  wzór sumaryczny, wzór strukturalny str. 136 i tabela str.135.

  5.Zapoznaj się z tabelą wartościowości pierwiastków chemicznych ( na str.237).

  6.Jak utworzyć wzór związku chemicznego sumaryczny i strukturalny  mając daną wartościowość lub nazwę związku chemicznego?(przeanalizuj ustnie przykłady ze str. 132, 133 i 134).

  7.Wpisz do zeszytu i naucz się na pamięć: fluor we fluorkach, chlor w chlorkach, brom w bromkach, jod w jodkach są zawsze jednowartościowe, a siarka w siarczkach jest dwuwartościowa.

  Np. chlorek potasu (a więc chlor w chlorku potasu będzie miał wartościowość jeden, itd.

 

Temat: Pisanie wzorów sumarycznych i nazw związków chemicznych .

1.Zrób zadanie 3, 4, 5 ze strony 136 z podręcznika.

2.Zrób zadania z karty pracy : 13, 14,17.