Temat: Energetyka.
Zapoznaj się z tematem ze str. 138-141, a następnie wykonaj notatkę w zeszycie według następujących punktów.
  1.    Źródła energii.
  2.    Elektrownie w Polsce (praca z mapą str. 138)
    a.    Elektrownie cieplne bazujące na węglu kamiennym (podaj 5 największych)
    b.    Elektrownie cieplne bazujące na węglu brunatnym (wymień 3)
    c.    Elektrownie wodne (wymień 6)
    d.    Elektrownie wiatrowe 9podaj 4 regiony Polski, w których jest ich najwięcej) 
3.    Wyjaśnij skrót OZE.