Temat: Obwodowy układ nerwowy.

Podręcznik str. 181

Pierwszy temat, który wam wysłałam powinien brzmieć: Budowa i rola układu nerwowego  ( a nie dokrewnego- poprawcie).

  1. Napisz funkcje obwodowego układu nerwowego.
  2. Wymień rodzaje i określ funkcje włókien nerwowych.
  3. Wymień rodzaje nerwów i określ ich funkcje.

 

Temat: Odruchy  jako reakcja na bodziec.

Podręcznik  str. 182, 183, 184

  1. Co to są odruchy?
  2. Wymień rodzaje odruchów i podaj po 3 przykłady.
  3. Co to jest łuk odruchowy?
  4. Zapisz w punktach drogę impulsu nerwowego od receptora do efektora.
  5. Przeczytaj doświadczenie str. 183 Obserwacja odruchu kolanowego (osoby chętne mogą wykonać to doświadczenie w domu)

 Renata Wnukowska