Poniedziałek 06.04. 2020r.
Temat:   Какое   сегодня   число   ?
Przypomnieć i utrwalić nazwy miesięcy – podręcznik zad. 1/73.

Zapisać do zeszytu:

Какое   сегодня   число   ? – Jaka jest dzisiejsza data?
Сегодня   шестое   апреля   ,   понедельник – dzisiaj jest szóstego kwietnia, poniedziałek
Liczebniki porządkowe, których używamy do określania daty macie w ramce – podręcznik str.74 . Proszę przeczytać i użyć w poniższych datach (daty słownie zapisujemy w zeszycie przedmiotowym)

1 II – перв   ое феврал   я
7 VI-….., 22 XII-……, 8 I-……., 10 III -….., 20 V-…., 12 IX-….

W zeszycie odpowiedzieć pełnym zdaniem   na 3 pytania   z podręcznika - zad. 3/ 74
Kontakt na Messengerze.