Temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie. (2 lekcje- 11.05 i 12.05)

Zrób zadnia: 14 str. 173; zad. 16-21 str. 174 z podręcznika.

 

Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych za pomocą równań. ( 2 lekcje – 14.05 i 15.05)

W ramach przypomnienia możesz obejrzeć na pistacja.tv  wideolekcje:  Równania – zadania geometryczne,  Równania – zadania o liczbach, Zadania o wieku ludzi,  Równania – zadania tekstowe, Równania:  zadania procentowe

Wykonaj zadania:  10 – 18 str. 178 z podręcznika.

Dnia 15.05 otrzymacie propozycję oceny rocznej z matematyki.