Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Temat: Pisanie równań reakcji estryfikacji.

  1. Proszę wpisać moją notatkę – odpowiednie załączniki.
  2. Proszę napisać równanie reakcji estryfikacji kwasu propanowego z alkoholem metylowym wzorem strukturalnym i sumarycznym oraz podpisać nazwą zwyczajową i systematyczną substraty i produkty reakcji (dla chętnych).

 

Temat: Pojęcie i właściwości aminokwasów.

  1. Proszę wpisać moją notatkę – odpowiednie załączniki.

 

Temat: Powtórzenie z działu: „ Pochodne węglowodorów”.

  1. Proszę zrobić zadanie: 1,2,3, 4,5, 6 ze str.188.

 

Proszę przygotować zeszyty do sprawdzenia (kompletne wszystkie notatki, staranne pismo). Klasówkę z „Pochodnych węglowodorów” napiszemy

 4 czerwca na konsultacjach odpowiednio w grupach według planu konsultacji.

Osoby, które będą przychodziły na konsultacje powinny wziąć  swój zeszyt z chemii.

 

Temat z nowego działu: Budowa, rodzaje, właściwości i zastosowanie tłuszczów.

  1. Proszę wpisać moją notatkę – odpowiednie załączniki.