Temat: Charyzmatyczny profesor - ,,Stowarzyszenie umarłych poetów".
1. Wyjaśnij w zeszycie znaczenie słowa ,,charyzmatyczny" i zapamiętaj.
2.. Obejrzałeś/ - aś film ,,Stowarzyszenie umarłych poetów" w reż. Petera Weira. . Zapisz informacje na temat profesora:
- Zachowuje się (jak?)
- Skłania (do czego?)
- Nauczyciel (jaki?)
- Wzbudza (co?)
3.  Na podstawie podanych cytatów zapisz, w jaki sposób profesor traktuje swoich uczniów.
- ,,Zatrzymał się przed jednym z uczniów i popatrzył mu w oczy". ......................................................................................................................................
- ,,– Nie obawiaj się – powiedział łagodnie do chłopca". .........................................................................................................................................................
- ,,Nagle wskoczył na swoje biurko i stanął przodem do uczniów". .....................................................................................................................................
- ,,... moi kochani żacy – wyjaśnił łagodnie... ".................................................................................................................................................................................
 - ,,– Anderson, nie myśl, że nie wiem, jak śmiertelnie przeraża cię to zadanie". ..............................................................................................................
- ,, Nauczyciel wyciągnął ku niemu wskazujący palec, jak gdyby śląc w jego serce twórcze natchnienie". ............................................................
- ,,Niech się pan nie zraża, panie Anderson! – zawołał za nim Keating. – I ty będziesz miał kiedyś swój dzień". .................................................
4. Teraz skup się na fragmencie książki pod tym samym tytułem str.199 -201 podręcznik
5. Wykonaj ćw. 7/201 podręcznik. Jeśli nie pamiętasz, czym jest mapa myśli, sprawdź w Internecie. Czekam na pisemną odpowiedź do 28.05.2020 r.
 
Temat: Czego chłopcy nauczyli się od profesora?
1. Uzupełnij odpowiednimi informacjami.
Postawa, zachowanie, których Keating chciał nauczyć chłopców                    Znaczenie nauk Keatigna (zapisz je swoimi słowami) ∙,,Rwijcie pąki swoich róż, póki jeszcze możecie".
∙ ,,Jest nam dane ujrzeć tylko kilka wiosen i kilka jesieni".
∙ ,,carpe diem" – ............................................
∙ ,,Wasze młode dusze pełne są buntu i krytycyzmu. Albo poddacie się teraz woli akademickiego „hoi polloi” i wasz owoc obumrze, zanim urodzi się wino, albo… zwycięży w was indywidualność".
∙ ,,Że sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers".
∙ ,,Stanąłem tu, by przypomnieć samemu sobie, iż ciągle powinniśmy zmuszać się do innego patrzenia na świat. Stąd wszystko wygląda inaczej. Zapewniam was".
∙ ,,Jeśli jesteście czegoś bardzo pewni […] to spróbujcie pomyśleć o tym z innego punktu widzenia".
∙ ,,Kiedy czytacie książkę, nie bierzcie pod uwagę tylko tego, co mówi autor, weźcie pod uwagę również to, co myślicie wy".
 ∙ ,,Zaryzykujcie, postawcie stopę na ziemi nieznanej".
 ∙ ,,W waszą ciężką pracę wkradł się niebezpieczny element konformizmu".
∙ ,,W człowieku tkwi nieodparta potrzeba bycia akceptowanym. Za wszelką cenę musicie jednak zaufać tym cząstkom swojej osobowości, które wyróżniają was spośród innych i sprawiają, że jesteście niepowtarzalni".
∙ ,,Wysysania soków życia nie należy mylić z udławieniem się kością […]. Jest czas na śmiałość, tak jak i jest czas na rozwagę. Mądry człowiek rozumie to i potrafi odgadnąć, kiedy jest czas na co".
2. Odpowiedz ogólnie w kilku zdaniach na pytanie:
Co zyskali chłopcy po nauce z Keatingiem? Jak się zmienili?
 
Temat: Jestem poszukiwaczem autorytetu.
1. Wyjaśnij w zeszycie znaczenie słowa ,,autorytet". Gdzie można szukać autorytetu (w jakim środowisku), kto może być autorytetem?
Praca pisemna w dowolnej formie ,,Jestem poszukiwaczem autorytetu" dla chętnych i uczniów, którym zależy na poprawie oceny - do 4.06. 2020 r. Po terminie nie sprawdzam.
Temat: Jak Sokrates uczył myślenia?
1. Przeczytaj tekst ,,Świat Zofii" - podręcznik str. 207 - 208
 2. Wypełnij kwestionariusz osobowy dotyczący Sokratesa.
SOKRATES:  
Lata życia ...............................................................................
Miejsce zamieszkania .............................................................................
Zawód matki ........................................................
Wygląd zewnętrzny ................................................................................
Zawód ......................................................
3. Uporządkuj w odpowiedniej kolejności etapy postępowania Sokratesa.
zadawanie pytań rozmówcy
• udawanie niewiedzy
• dojście do prawdziwej wiedzy
• rozmówca uświadamia sobie błąd w rozumowaniu
• inicjowanie rozmowy
4. Przepisz do zeszytu:
Najważniejsze założenia myśli Sokratesa:
  • Jedyną pewną wiedzą jest to, że się nic nie wie.
• Każdy człowiek ma wrodzoną wiedzę o tym, co dobre a co złe.
• Prawdziwe poznanie musi pochodzić z wnętrza człowieka.
• Ten, kto wie, co to jest dobro będzie także czynił dobro.
• Właściwa wiedza prowadzi do właściwego działania.
• Tylko ten, kto postępuje dobrze, jest prawdziwym człowiekiem.
5. W imieniu Sokratesa przedstaw 2, 3 argumenty przemawiające za tym, że warto poszerzać swoją wiedzę.