Word formation – inventing and discovering. Modern inventions, Instructions and materials.

W tym tygodniu “Nauka I technika”, bardzo dużo nowych I starych słów oraz ćwiczeń dotyczących tych zagadnień.

Zaczynam od zadania 5abc/127 Proszę przeczytać czasowniki w ramce (jest ich sześć) a następnie utworzyć od nich nazwy osób oraz rzeczy. Pierwszy „create” jest już zrobiony. W części 5c musicie uzupełnić zdania właściwą formą czasowników które są podane w nawiasach.

Zadanie 6 polega na dobraniu nazw wynalazków do ilustracji a w zadaniu 7 proszę napisać co najmniej po 5 nazw różnych wynalazków do podanych czterech kategorii.

Kolejne zadanie to 1/128. W tym zadaniu podane są różne urządzenia (od 1 do 12) waszym zadaniem jest dopasować do tych urządzeń różne czynności które możemy za ich pomocą wykonywać np. an MP3 player – listen to music, itd.

I na koniec trochę o Internecie. W zadaniu 2a/129 jest kilka słów napisanych „wytłuszczonym” drukiem. Proszę zapisać je do zeszytu i zapamiętać.

I teraz trochę o instrukcjach. W zadaniu 3a/129 podane są trzy kategorie a,b,c. Proszę do każdej z tych kategorii dopasować podane powyżej wyrażenia, np. First – b itd.

I to na razie wszystko.