Ułatwienia dostępu

Temat: Białka- funkcje, powstawanie i reakcje charakterystyczne.

 1. Przeczytaj temat ze str. 196 -201.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=S8IrpmKHobY

 3. Wykonaj zadanie 1, 2 str 201.

 4. Pod wpływem jakich związków białko się ścina nieodwracalnie?

Temat: Sacharydy – pojęcie i wzór ogólny.

 1. Przeczytaj tekst str. 202-203.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kCC6AM0FLbQ

 3. Wykonaj zadanie: 1,2 str. 203.

Temat: Glukoza i fruktoza.

 1. Zapoznaj się z tekstem ze str.204-205.

 2. OBEJRZYJ FILM: https://www.youtube.com/watch?v=6l2KzwPvKZM

 3. Zapisz właściwości chemiczne i fizyczne glukozy i fruktozy.

Temat: Sacharoza – disacharyd.

 1. Zapoznaj się z tekstem str. 208- 211.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA

 3. Wykonaj zadanie 1,2,4 str.211.

Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy.

 1. Zapoznaj się z tekstem ze str.212 – 217.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ

 3. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne celulozy i skrobi.

 4. Wykonaj zadanie 2, 3, str.217

Temat: Powtórzenie z działu: „Substancje o znaczeniu biologicznym”

 1. Przeczytaj tekst powtórzeniowy ze str.218- 219.

 2. Wykonaj zadania powtórzeniowe ze str.220 ( dla chętnych).