TEMAT: „CZŁOWIEK I SRODOWISKO” – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Przeczytaj informacje z podręcznika – „Podsumowanie” – str. 169 – 1171

Temat zapisz w zeszycie. W zeszycie wykonaj zadania 1 – 7 ze str. 171 - 172