TEMAT: „AUSTRALIA I OCEANIA”, „OBSZARY OKOŁOBIEGUNOWE” – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Przeczytaj informacje z podręcznika – „Podsumowanie” – str. 168 i str. 185

Temat zapisz w zeszycie. W zeszycie wykonaj zadania 1 – 6 ze str. 168 i zadania 1 -3 ze str. 185